In onderstaande grafiek is te zien hoeveel studenten Doctors for Mozambique Stichting financieel ondersteunt. Dat is uiteraard mogelijk geworden door de vele giften die we ontvangen hebben. In 2023 ondersteunden we in totaal 35 studenten. In 2023 zijn er 8 studenten afgestudeerd en hebben hun bul ontvangen. Tevens zijn er 5 nieuwe beursstudenten toegelaten. Er zijn geen nieuwe beursstudenten toegelaten in 2023. In februari 2024 zijn 8 nieuwe studenten gestart aan hun propedeutisch jaar.

 

Onderstaande grafiek toont per jaar de aantallen studenten die door Doctors for Mozambique financieel ondersteund werden, vanaf de oprichting. Het collegejaar in Mozambique loopt gelijk met een kalenderjaar. De terugloop van studenten heeft te maken met het verhoogde aantal studenten dat is afgestudeerd in 2022 doordat ze vertraagd waren vanwege de coronapandemie.

 

We prijzen ons gelukkig dat we een behoorlijk aantal afgestudeerde artsen hebben en afgestudeerde van de opleiding hogere verpleegkunde. Onderstaande grafiek toont het aantal afgestudeerden per collegejaar, alsmede het cumulatieve aantal. Ook hierin is op jaarbasis geen onderscheid gemaakt tussen de universitaire opleiding tot arts en de opleiding hogere verpleegkunde. Wel kan gezegd worden dat van het totaal van 43 afgestudeerden er 34 zijn afgestudeerd als arts en 9 als hogere verpleegkundige.