Aantal studentenIn onderstaande grafiek is te zien hoeveel studenten Doctors for Mozambique Stichting financieel ondersteunt. Dat is uiteraard mogelijk geworden door de vele giften die we ontvangen hebben. In 2020 ondersteunden we in totaal 38 studenten. Voor het collegejaar 2021 ondersteunen we op dit moment in totaal 33 studenten.Het bestuur van Doctors for Mozambique Stichting heeft enkele jaren geleden besloten om ook studenten voor de hogere verpleegopleiding financieel te steunen. Afgestudeerden van deze opleiding verrichten ook zeer veel goed werk in met name de medische zorg op het platteland. Voor de overzichtelijkheid van de grafiek zijn zij gewoon meegenomen in de aantallen, en is hierin geen onderscheid gemaakt naar opleiding.Aantal studenten-grafiek

 

Opmerking:

Voor de overzichtelijkheid van de grafiek is ervoor gekozen om alleen de afgelopen 4 jaren weer te geven.

 

 

Onderstaande grafiek toont per jaar de aantallen studenten die door Doctors for Mozambique financieel ondersteund werden, vanaf de oprichting. Het collegejaar in Mozambique loopt gelijk met een kalenderjaar. Omdat de stichting in 2008 is opgericht was het collegejaar 2009 het eerste jaar dat er studenten door Doctors for Mozambique ondersteund konden worden.

Tot slotWe prijzen ons gelukkig dat we inmiddels ook een behoorlijk aantal afgestudeerde artsen hebben en afgestudeerde van de opleiding hogere verpleegkunde. Onderstaande grafiek toont het aantal afgestudeerden per collegejaar, alsmede het cumulatieve aantal. Ook hierin is op jaarbasis geen onderscheid gemaakt tussen de universitaire opleiding tot arts en de opleiding hogere verpleegkunde. Wel kan gezegd worden dat van het totaal van 23 afgestudeerden er 17 zijn afgestudeerd als arts en 6 als hogere verpleegkundige.