In onderstaande grafiek is te zien hoeveel studenten Doctors for Mozambique Stichting financieel ondersteunt. Dat is uiteraard mogelijk geworden door de vele giften die we ontvangen hebben. In 2022 ondersteunden we in totaal 35 studenten. In 2022 zijn er 13 studenten afgestudeerd en hebben hun bul ontvangen. Tevens zijn er 5 nieuwe beursstudenten toegelaten.  Het bestuur van Doctors for Mozambique Stichting heeft enkele jaren geleden besloten om ook studenten voor de hogere verpleegopleiding financieel te steunen. Afgestudeerden van deze opleiding verrichten ook zeer veel goed werk in met name de medische zorg op het platteland. Voor de overzichtelijkheid van de grafiek zijn zij gewoon meegenomen in de aantallen, en is hierin geen onderscheid gemaakt naar opleiding.

Onderstaande grafiek toont per jaar de aantallen studenten die door Doctors for Mozambique financieel ondersteund werden, vanaf de oprichting. Het collegejaar in Mozambique loopt gelijk met een kalenderjaar. Omdat de stichting in 2008 is opgericht was het collegejaar 2009 het eerste jaar dat er studenten door Doctors for Mozambique ondersteund konden worden.

 

Tot slot

We prijzen ons gelukkig dat we een behoorlijk aantal afgestudeerde artsen hebben en afgestudeerde van de opleiding hogere verpleegkunde. Onderstaande grafiek toont het aantal afgestudeerden per collegejaar, alsmede het cumulatieve aantal. Ook hierin is op jaarbasis geen onderscheid gemaakt tussen de universitaire opleiding tot arts en de opleiding hogere verpleegkunde. Wel kan gezegd worden dat van het totaal van 35 afgestudeerden er 26 zijn afgestudeerd als arts en 9 als hogere verpleegkundige.