Geachte sponsor,

Dank u hartelijk voor deze gift.
Mede dankzij deze gift zijn wij weer in staat om voor een aantal straatarme studenten het collegegeld te betalen voor de studie geneeskunde. Zonder deze betaling door ons zouden deze mensen de studie niet kunnen betalen, en daarmee dus niet hun wens kunnen waarmaken om arts te worden. Juist daarom zijn wij zo blij met elke gift, omdat we op die manier een structurele bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg in Mozambique