Op onze vorige nieuwsbrief en vraag om extra financiële hulp hebt u massaal gereageerd! Particulieren, zowel als bedrijven, alsook stichtingen die een erfenis beheren. Het aanvankelijke streefbedrag van € 25.000,- om de huisjes van de studenten weer enigszins bewoonbaar te maken, is gehaald! En dat maakt ons heel dankbaar en ook wel een beetje sprakeloos. We hebben inmiddels een groot aantal bedankbrieven aan u de deur uit kunnen doen, maar dat konden we natuurlijk alleen doen bij degenen die we al kennen en/of waar we het e-mailadres van kennen. Velen hebben we dus niet per brief kunnen bedanken, maar onze dank aan hen is even groot!

Hoe nu verder?

Extra nieuwsbrief nummer 26