DE GEVOLGEN VAN ORKAAN IDAI, EEN UPDATE UIT MOZAMBIQUE
nadat de verwoestende orkaan Idai over Mozambique heeft geraasd, hebben we u in diverse extra nieuwsbrieven op
de hoogte gebracht van de situatie van onze studenten in Beira. U hebt hier uitgebreid op gereageerd en uw gulle
donaties maken het voor ons mogelijk, onze studenten weer op de rit te zetten. Gitta en Harrie zijn afgereisd naar
Mozambique om daar eigenhandig te helpen de huisjes van onze studenten weer bewoonbaar te maken en te zorgen
voor goede maaltijden, zodat hun gezondheid niet verder achteruitgaat. Deze keer vindt u in deze nieuwsbrief update
een bedankbrief van onze studenten aan u allen. De brief, voorgelezen tijdens een van de ge-zamenlijke maaltijden,
door Abrão Fernando Abrão (4e jaars student) leest u integraal, niet geredigeerd, in het Engels.

Extra nieuwsbrief nummer 28