Doctors for Mozambique wil haar sponsoren, belanghebbenden en belangstellenden actief informeren over het reilen en zeilen binnen de stichting. Dit doen we onder andere door middel van een digitale nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar verschijnt. We hebben het nieuws beperkt tot 1 pagina; meer nieuws kunt u altijd vinden op onze site www.doctorsformozambique.eu.

NIEUWE SECRETARIS

Mijn naam is Thia de Jong-Förster. In augustus 2021 ben ik door de initiatiefnemers Harrie en Gitta van der Meeren benaderd voor de functie van secretaris binnen de Doctors for Mozambique Stichting. Graag heb ik gehoor gegeven aan hun verzoek omdat ik de missie van de stichting, het ter plekke opleiden van studenten tot arts, van harte ondersteun. Er van uitgaande dat we hierdoor een steentje kunnen bijdragen aan een structurele verbetering van de gezondheidszorg in Mozambique.

In mijn werkzame leven was ik eerst medisch analist en later heb ik een carrièreswitch gemaakt naar HRM adviseur.

 

*****

NIEUWS UIT BEIRA DOOR HARRIE EN GITTA VAN DER MEEREN

                                                         Eindelijk, na meer dan anderhalf jaar komen we op 4 november weer aan in Beira.

APESMO

Zaterdag is de algemene ledenvergadering van onze dochtervereniging APESMO. Harrie spreekt ter nagedachtenis van secretaris Dick Schoneveld in een memoriam uit wat hij voor hen al die jaren heeft gedaan.

 

Na een minuut stilte wordt de vergadering die door voorzitter Felisberto goed is voorbereid vervolgd. Het wordt een dag vullend programma. De bijeenkomst mondt uit in een levendige discussie waarbij meer vragen dan antwoorden overblijven. Een goede leerschool voor een betere vergadertechniek. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een film met een positieve boodschap en nadien een interessante discussie.

*****

Selectie 2022

*****

Nieuwe artsen

Na zo’n lange tijd afwezigheid vonden we het belangrijk de wekelijkse etentjes voor onze studenten bij ons thuis te continueren. Door corona wel in twee groepen om de aantallen per bezoek klein te houden. Het gaf ons ook de gelegenheid om individuele gesprekken te hebben en in te spelen op persoonlijke problemen. De vier laptops die we vanuit Nederland hadden meegenomen, werden dankbaar in ontvangst genomen. De studenten voelen zich bij ons echt thuis, ze smullen van het eten en hebben veel lol onder elkaar. Ook met ons werd er langdurig gediscussieerd over onderwerpen die met hun toekomst verband hielden. Het tweede etentje was feestelijk i.v.m. het afstuderen van onze nieuwe artsen: Manuel, Simone en Lucas.

Omdat de diploma-uitreiking voor Eugênio, Luisa en Raul weer was uitgesteld en nu voor 12 december is gepland, hebben we hen ook uitgenodigd en een grote taart laten maken die de jonge artsen onder luid gezang aansneden. Deze geste werd met veel plezier ontvangen waarna ieder persoonlijk een woord van dank uitsprak aan DfM voor de unieke kans die zij mochten ontvangen en die hun leven voorgoed heeft veranderd. Ook bedankten ze medestudenten voor hun hulp en voor de levenslange vriendschappen. Een mooi afstudeerfeestje houden ze nog tegoed.

*****

Aanstellingen

Eugênio heeft een aanstelling bij de Universiteit en bij het Hospital Central da Beira. Paulo heeft een baan als HBO-verpleegkundige in een districtshospitaal in de provincie Manica. Joana werkt nu in het missiehospitaaltje van Estaquinha en Raul bij de opleiding HBO-verpleegkunde

*****

Omikron

Jammer dat we ons bezoek met spoed moesten staken door de komst van de Omikron-variant.

Vreemd voor ons om verzocht te worden Mozambique, waar nauwelijks corona is, te verlaten en met spoed terug te keren naar Nederland met 20.000 nieuwe infecties per dag. En hoe moet je terugkomen terwijl tegelijkertijd het vliegverkeer wordt gestopt?  Na een kleine week in Johannesburg op een repatriëringsvlucht te hebben gewacht, zijn we weer terug op eigen bodem.

 

December 2021

Harrie en Gitta van der Meeren