Afgelopen maart was het 10 jaar geleden dat de Doctors for Mozambique Stichting werd opgericht. Samen met de initiatiefnemers, Gitta en Harrie van der Meeren, zijn we met drie bevlogen bestuursleden begonnen aan het vormgeven van ‘onze stichting’.  In aanvang was het vooral veel administratief- en lobbywerk om zo goed en efficiënt  mogelijk op te starten.  Wij vonden mensen uit onze netwerken bereid om samen een Raad van Aanbeveling te vormen. Deze heeft er mede toe bijgedragen dat wij , terecht en met trots , als betrouwbaar en professioneel aan de slag konden gaan.

Nieuwsbrief nummer 23