FANTASTISCHE REACTIES ONTVANGEN- MAAR EXTRA STEUN BLIJFT WELKOM
Op onze vorige nieuwsbrief en vraag om extra financiële hulp hebt u massaal gereageerd! Particulieren, zowel als
bedrijven, alsook stichtingen die een erfenis beheren. Het aanvankelijke streefbedrag van € 25.000,- om de huisjes
van de studenten weer enigszins bewoonbaar te maken, is gehaald! En dat maakt ons heel dankbaar en ook wel een
beetje sprakeloos. We hebben inmiddels een groot aantal bedankbrieven aan u de deur uit kunnen doen, maar dat
konden we natuurlijk alleen doen bij degenen die we al kennen en/of waar we het e-mailadres van kennen. Velen
hebben we dus niet per brief kunnen bedanken, maar onze dank aan hen is even groot!

Extra nieuwsbrief nummer 26