DE GEVOLGEN VAN ORKAAN IDAI, EEN UPDATE UIT MOZAMBIQUE
nadat de verwoestende orkaan Idai over Mozambique heeft geraasd, hebben we u in diverse extra nieuwsbrieven
op de hoogte gebracht van de situatie van onze studenten in Beira. U hebt hier uitgebreid op gereageerd en uw
gulle donaties maken het voor ons mogelijk, onze studenten weer op de rit te zetten. Gitta en Harrie zijn inmiddels
afgereisd naar Mozambique om daar eigenhandig te helpen de huisjes weer bewoonbaar te maken en te zorgen
voor goede maaltijden, zodat de gezondheid van onze studenten niet verder achteruitgaat.

Extra nieuwsbrief nummer 27