Structurele Hulp

Wij kiezen er bewust voor om het land structurele hulp te bieden. Dat doen we door ervoor te zorgen dat er meer jonge talentvolle Mozambikanen opgeleid kunnen worden tot arts, zodat zij zelf hun eigen volk kunnen genezen. Want zoals een Japans spreekwoord zegt: Je moet iemand die honger heeft geen vis geven, je moet hem leren vissen.  

Werkwijze

Doctors for Mozambique wil, in nauwe samenwerking met de faculteit, studenten selecteren die niet alleen hoge cijfers halen, maar daarnaast ook nog gemotiveerd zijn om de zevenjarige opleiding tot arts te volgen. Het geld wordt jaarlijks rechtstreeks aan de universiteit overgemaakt. Daarnaast ontvangen de meeste studenten een kleine maandelijkse toelage van de stichting.

De stichting richt zich hoofdzakelijk op studenten die van het platteland komen.

De beurs is verbonden aan een aantal voorwaarden:

  • De student moet op de middelbare school hoge cijfers halen
  • De student moet gemotiveerd zijn om de studie geneeskunde tot een succesvol einde te brengen
  • De ouders of familie van de student zijn zelf niet in staat om het collegegeld te betalen
  • De afgestudeerde arts verplicht zich om een aantal jaar een deel van zijn salaris te doneren aan de stichting om andere studenten ook de mogelijkheid te geven arts te worden.

Omdat de meeste van “onze” studenten van het platteland komen besteedt de stichting de eerste jaren veel aandacht aan een goede begeleiding van de studenten. Ze moeten wennen aan het leven in een grote stad en aan het studeren aan een universiteit in plaats van een middelbare school. Door die begeleiding wordt het risico van uitval zo klein  mogelijk gemaakt.

De regering van Mozambique bepaalt waar de net afgestudeerde arts de eerste 2 jaar na het afstuderen moet gaan werken. Omdat er op het platteland een groot tekort is aan artsen, stuurt de regering nu iedere arts die afstudeert in het kader van de sociale dienstplicht naar die delen van het land. Op deze manier weten we dus ook dat de arts die op kosten van Doctors for Mozambique gestudeerd heeft in Mozambique blijft.