Onze studenten Beleid met betrekking tot studenten

 

 

Achtergrond

Doctors for Mozambique Stichting (DfM) geeft elk jaar studiebeurzen aan studenten die geneeskunde willen gaan studeren maar zelf, noch hun familie, de mogelijkheid hebben om de 7 jarige opleiding te betalen. De stichting ondersteunt uitsluitend studenten die getalenteerd en zeer gemotiveerd zijn om deze zware opleiding aan de Universidade Católica de Moçambique (UCM) in Beira te kunnen volgen.

Wie komen in aanmerking

 • Studenten die het juiste vakkenpakket hebben op de middelbare school (exacte vakken en Engels) en die daarin voldoende studieresultaten hebben gehaald (gemiddeld > 14 van 20)
 • Studenten die zeer gemotiveerd zijn om de 7 jarige opleiding tot arts te voltooien
 • Studenten die zelf, noch hun familie, in staat zijn de studie te betalen
 • Studenten die bij voorkeur vanuit de districten komen

Hoe kun je in aanmerking komen

Tijdens de 11de en 12de klas van de middelbare school kan met de aanvraagprocedure worden gestart. Informatie over de kandidaat en de tot dan toe behaalde schoolresultaten worden aan ons doorgegeven. Ouders worden door de schoolhoofden geïnformeerd over ons programma en moeten hun goedkeuring geven.

Verder moet de kandidaat een email (in Engels) sturen naar gittavdmeeren@hotmail.com met als bijlagen:

 • Een brief met motivering waarom de studie geneeskunde gedaan wil worden
 • Uitleg over de familiesituatie en de financiële situatie
 • Een aanbevelingsbrief van de directeur van de middelbare school
 • Certificaten van de 10e en 11e klas
 • Kandidaten doen hun eindexamen en sturen onmiddellijk hun certificaat aan ons op

Selectieprocedure

 • In oktober wordt door DfM een voorselectie van kandidaten gemaakt
 • Eind januari wordt er door DfM een selectieweekeinde georganiseerd waarbij naast een kennistoets ook een capaciteitentest wordt afgenomen en een programma wordt aangeboden om motivatie en sociale vaardigheden te toetsen
 • De uiteindelijke selectie wordt bepaald in overleg tussen Gitta van der Meeren, Mauane, docent UCM en programmaleider
 • Contracten en huishoudelijk reglement tussen DfM en student worden ondertekend
 • Inschrijving UCM

Ondersteuning tijdens de studie

 • Gedurende de 7 jarige opleiding betaalt DfM het collegegeld rechtstreeks aan de universiteit
 • Indien nodig betaalt DfM een maandelijkse onderhoudsbijdrage van MZN 2.500 (circa € 75,–) (2012)
 • Eventueel hulp bieden bij het vinden van huisvesting
 • Tweewekelijkse gezamenlijke bijeenkomsten met padre Fidel, pastoraal werk UCM

Verplichtingen van de student

 • Openen van een BIM bankrekening en een email account
 • De student moet iets over zichzelf schrijven voor publicatie op de website (met foto)
 • Via email DfM informeren over behaalde resultaten tests
 • Actief lid zijn van de studentengroep DfM die deelneemt in sociale activiteiten van UCM
 • Via email DfM informeren over sociale activiteiten

Voorwaarden om de beurs te behouden

 • Halfjaarlijkse evaluatie door DfM betreffende studieresultaten en leefomstandigheden
 • Voor 3 blokken zakken betekent het jaar overdoen en het programma verlaten
 • De situatie van iedere student wordt apart door DfM beoordeeld

Na diplomering

 • De afgestudeerde student (dan arts) betaalt in termijnen 50% van de ontvangen studiebeurs terug aan DfM teneinde de stichting in staat te stellen meer studenten te kunnen ondersteunen om arts te worden
 • De afgestudeerde arts is verplicht om minimaal 2 jaar in een district (platteland) te gaan werken

Tot slot

DfM behoudt zich het recht voor om in individuele situaties uitzonderingen te maken
Vastgesteld in de Bestuursvergadering van 19 december 2012