Over Mozambique

mozambique

Over Mozambique.

Het land dat zo groot is als Frankrijk en Spanje samen heeft tussen Zuid-Afrika en Tanzania een prachtige kustlijn van bijna 3000 kilometer. Er wonen 30 miljoen mensen en het is dun bevolkt. De democratie is nog pril.

Mozambique, een van de armste landen van de wereld, verkeert momenteel in een zware financiële crisis. Er is economische groei maar deze is onvoldoende. Toch gaat het nog vele jaren duren voordat iedereen hierin kan meedelen. Dit komt door de demografische val. Het kindergetal per vrouw is gedaald van twaalf naar zes. Tegelijkertijd sterven nu veel minder kinderen dan vroeger zodat de bevolking nog sneller groeit dan de economie. Dit betekent dat veel mensen het beter krijgen maar ook, dat ondanks alle vooruitgang, het aantal arme mensen voorlopig nog blijft toenemen. Zoals elk derde wereld land moet Mozambique door deze fase heen. De verwachting is dat het kindergetal per vrouw blijft dalen, pas daarna kan het merendeel van de bevolking het beter krijgen. Een oplossing is hier op korte termijn niet voor.

Het merendeel van de Mozambikanen woont op het platteland. Dit neemt niet weg dat de sloppenwijken in de steden net als elders op de wereld flink groeien. Van de ene kant heeft dit de nadelen van te veel mensen die onder slechte omstandigheden te dicht op elkaar wonen.

De goede kant van de medaille is dat de meisjes geen uren per dag meer hoeven te lopen om water te halen en dus naar school kunnen.

Het klimaat hielp al nooit mee, in Mozambique is het regelmatig te heet, te droog of te nat. Vijf keer per jaar komt er een orkaan aan land, door de lange kustlijn meestal over dunbevolkt gebied. In maart 2019 kwam een van de grootste orkanen die de wereld ooit heeft geteisterd, IDAI, precies over Beira.  Winden van meer dan 200 km per uur en een halve meter regen in een dag, met als gevolg 1000 doden en alle huizen en gebouwen beschadigd. Alles, dus ook oogst en zaaigoed, is vernield. Een miljoen mensen hebben ruim een jaar lang voedselhulp nodig wat een miljoen euro per dag kost.  Experts verwachten dat Mozambique een van de landen is die het meest gaan lijden onder de klimaatsverandering.

De grootste zorg van de overheid is het aantal nieuwe banen dat nodig is voor de snel groeiende jonge bevolking. Te veel jonge mensen zonder werk is voor elk land een groot probleem. Het gaat daarom in Mozambique om banen, banen, en nog eens banen. Het basisonderwijs is voor Afrikaanse begrippen redelijk en voor iedereen toegankelijk. Het analfabetisme is de afgelopen 25 jaar van 80% naar 40% teruggebracht. Hoger onderwijs is moeilijk toegankelijk omdat de mensen dat zelf moeten betalen.

De gezondheidszorg schiet ernstig te kort. De situatie is schrijnend, voor heel veel mensen is er geen enkele zorg beschikbaar. En waar wel zorg beschikbaar is, is deze van Afrikaans niveau. Er zijn heel veel dokters nodig en Doctors for Mozambique levert hier een bijdrage aan.

Meer lezen over Mozambique?