Gelukkig hebben al onze studenten de hevigste orkaan die de wereld ooit heeft getroffen, overleefd. Toch zijn ze wanhopig. De onzekerheid over hun familie in het totaal overstroomde district is ondraaglijk. Beira is voor 95% verwoest. Er is geen elektriciteit, geen eten en geen veilig drinkwater, dus ook niet voor onze studenten. Alle winkels, bakkerijen en banken zijn beschadigd, vernield en gesloten. Gitta en Harrie van der Meeren waren net terug uit Mozambique. Ze hebben een week na orkaan Idai voor het eerst contact via sms kunnen krijgen met Mauane, studenten en collega’s die niet kunnen bevatten wat er gebeurd is en wat ze nog moeten doormaken. Alle daken zijn beschadigd of verdwenen en het blijft de komende dagen regenen terwijl alle huizen al onder water staan. Zo ook de medische faculteit en het huis van Gitta en Harrie. Het mortuarium van het ziekenhuis is vol en kan geen lijken meer aannemen. Deze staan nu boven de grond maar kunnen niet begraven worden. De situatie op het platteland is nog erger. 3.000 km2 is overstroomd. Hiervan zijn alleen satellietbeelden. Bram Vermeulen van de NOS kon niet verder komen dan net buiten Beira. De enige aanvoerweg naar Beira, pas nieuw aangelegd voor 400 miljoen euro, is over kilometers weggespoeld. We hopen dat er snel voldoende noodhulp op gang zal komen. Doctors for Mozambique gaat alles doen wat mogelijk is om het leed van onze studenten te verlichten. We wensen onze studenten en alle getroffenen veel kracht in deze verschrikkelijk zware tijd.

Extra nieuwsbrief nummer 24