U kunt ons helpen met financiële bijdragen. Elke gift, hoe klein of groot ook, is uiteraard van harte welkom. U kunt dat storten op onze bankrekening bij de Rabobank of met een machtigingformulier een periodieke donatie geven.

Bankrekening nummer: IBAN: NL 19 RABO 0126 8285 71
Kamer van koophandel nummer. : 17223128
ANBI nummer : 56746

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD
Wilt u een bedrag schenken voor tenminste 5 jaar? Dan werkt de belastingdienst mee.
Schenking door middel van een zogenaamde ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ biedt financiële voordelen voor u en tegelijkertijd geeft u ons project meer financiële steun. Er moet dan een overeenkomst worden getekend door uzelf en door een vertegenwoordiger van de stichting. Een voorwaarde is dus dat u een schenking toezegt voor een periode van minimaal 5 jaar.

Rekenvoorbeeld:
U schenkt ons bijvoorbeeld € 1.000,- per jaar en vervolgens mag u dit bedrag als aftrekpost opgeven.
De belasting betaalt het voor u geldende belastingtarief (maximum 52%), het kost u per jaar dus aanmerkelijk minder dan € 1.000,- (netto!). Deze aftrek is onafhankelijk van de drempel voor giften, omdat het door middel van een overeenkomst is vastgelegd. Let wel: het te schenken bedrag op jaarbasis hoeft niet per definitie in één termijn betaald te worden. Dat mag ook in maandelijkse bedragen of per kwartaal.

Indien u kiest voor een dergelijke schenking: wat moet u dan doen?

  • Download het informatieformulier van de website van de Belastingdienst hier
  • U en uw echtgenoot / echtgenote / geregistreerde partner ondertekenen het formulier
  • Verstuur het formulier naar: Doctors for Mozambique Stichting, Saffraanveld 8 5467 NP Veghel
  • Wij (de stichting) registreert het formulier, geeft het een administratief nummer, en ondertekent het formulier.
  • U ontvangt het door de stichting ondertekende exemplaar retour voor uw eigen administratie
    Deze akte overlegt u (als daarnaar gevraagd wordt) bij de Belastingdienst waardoor uw schenking volledig aftrekbaar wordt.

Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken. Wij willen het formulier ook voor u invullen en opsturen ter ondertekening. Wat wij dan van u nodig hebben zijn de gegevens van u en uw eventuele partner zoals die gevraagd worden in het formulier, alsmede de hoogte van het bedrag. Deze gegevens kunt u sturen naar:

info@doctorsformozambique.eu
of stuur een brief naar:
Doctors for Mozambique Stichting

Saffraanveld 8

5467 NP Veghel

Voor eventuele vragen kunt u ook bovenstaand e-mailadres gebruiken.