Harrie van der Meeren

Initiatiefnemer

Mijn naam is Harrie van der Meeren, getrouwd met Gitta van der Meeren en samen hebben we vier kinderen. In Nijmegen heb ik geneeskunde gestudeerd en in Amsterdam de specialisatie dermatologie afgerond. Dertig jaar ben ik dermatoloog geweest in het Màxima Medisch Centrum te Eindhoven en de locatie Boxtel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Vanaf 2004 ben ik gastdocent aan de Universidade Católica de Mozambique in Beira, aanvankelijk met collega’s die ook lid waren van de  Nederlandse Werkgroep Tropische Dermatologie. Inmiddels ben ik met pensioen en is een van onze oud-studenten in Mozambique dermatoloog en verantwoordelijk voor dit onderwijs. Jaarlijks geven wij onderwijs in de dermatologie aan ruim 50 medische studenten.

De Stichting Doctors for Mozambique hebben we opgericht om de intelligente studenten uit het binnenland de unieke kans te geven om geneeskunde te studeren.

Gitta van der Meeren

Initiatiefnemer

Mijn naam is Gitta van der Meeren, medisch analist en pedagoog. Ik ben getrouwd met Harrie van der Meeren en samen hebben we vier volwassen kinderen en een kleinkind. Sinds 2006 geef ik drie maal per jaar gedurende 2 maanden lessen in microbiologie en doe ik wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit in Beira, Mozambique.

Onder de indruk van de enorme ziektelast en het grote tekort aan artsen in dit land hebben Harrie en ik het initiatief genomen om de Stichting ‘Doctors for Mozambique’ op te richten. Dit was niet mogelijk geweest zonder de enorme bijdrage van geweldig enthousiaste bestuursleden en andere vrijwilligers.

Mijn taak binnen de stichting is het selecteren en begeleiden van onze beursstudenten. Kennis van de Mozambikaanse cultuur en taal helpen mij om iedere student zoveel mogelijk hulp te bieden in het met succes doorlopen van zijn/haar studie, om na zeven jaar niet alleen een bekwaam dokter te zijn maar ook een sociaal en toegewijd persoon en collega. Een hele verantwoordelijke maar dankbare taak.

Pauline van Empel

Voorzitter

Mijn naam is Pauline van Empel-Rooijackers en ik ben voorzitter van de Doctors for Mozambique Stichting. In mijn werkzame leven was ik bankmanager.
In 2008 ben ik voor deze functie benaderd door de initiatiefnemers, Gitta en Harrie van der Meeren. Vanaf het eerste moment was ik betrokken bij de in maart van dat jaar opgerichte stichting.
Wat mij direct aansprak was dat onze stichting structurele hulp biedt aan het land en individuele kansen aan arme maar talentvolle kinderen. Om met dit gegeven aan het werk te gaan was en is een grote uitdaging.

Perry van Bekhoven

Penningmeester

Mijn naam is Perry van Bekhoven. Sinds 2012 ben ik de penningmeester van de stichting. Ik ben registeraccountant en heb een zeer druk bestaan met vele opdrachtgevers waaronder lokale MKB ondernemingen/klanten in diverse sectoren, die ik adviseer op financieel gebied. We hebben vier kinderen (drie jongens en één meisje) die veel aandacht en energie vragen, maar desalniettemin vind ik het heel belangrijk om ook eens naar anderen in de wereld te kijken die leven onder geheel andere omstandigheden, zoals de bevolking in Mozambique. Daar is behoefte aan structurele verbetering van de gezondheidszorg. Dat is toch een basale levensbehoefte die juist door de lokale jong volwassenen opgepakt moet worden. Voor mij is het belangrijk dat de stichting financieel een solide basis heeft en blijft houden. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. We zijn op deze manier ieder jaar in staat om meer nieuwe studenten te ondersteunen.

Thia de Jong-Föster

Secretaris

Mijn naam is Thia de Jong-Förster. In augustus 2021 ben ik door de initiatiefnemers Harrie en Gitta van der Meeren benaderd voor de functie van secretaris binnen de Doctors for Mozambique Stichting. Graag heb ik gehoor gegeven aan hun verzoek omdat ik de missie van de stichting, het ter plekke opleiden van studenten tot arts, van harte ondersteun. Er van uitgaande dat we hierdoor een steentje kunnen bijdragen aan een structurele verbetering van de gezondheidszorg in Mozambique.

In mijn werkzame leven was ik eerst medisch analist en later heb ik een carrièreswitch gemaakt naar HRM adviseur.

Mariët Jonkhout

Bestuurslid

Ik ben Mariët Jonkhout, geboren in 1965 en moeder van een zoon en een dochter, waaraan ik een groot deel van mijn aandacht geef.  Ik run mijn eigen bureau in tekstadviezen en voel ik me erg maatschappelijk betrokken bij Doctors for Mozambique. In 2012 werd ik, vanwege mijn communicatie expertise gevraagd toe te treden tot het bestuur. Al snel kwam een warm gevoel boven voor de studenten in Beira die met zo weinig middelen hun doel, arts worden en ten dienste staan voor de Mozambikanen proberen te bereiken. Het voelt goed aan hun doel een heel klein steentje te mogen bijdragen. Het zet me ook met beide benen op de grond; hoe vanzelfsprekend is ons luxe leventje.

Leo van de Sande

Bestuurslid

Mijn naam is Leo van de Sande. Ik ben geboren in 1951 en woon in Nuenen samen met mijn vrouw Mieke. Onze kinderen en kleinkinderen hebben onze warme aandacht. Graag wil ik, naast mijn professionele werkzaamheden als bedrijfsadviseur en coach, ook ‘meer maatschappelijk betrokken werk’ doen. In 2007 leerde ik Harrie van der Meeren kennen en hij vertelde heel enthousiast over zijn werk in Beira, Mozambique via de stichting Dermatologie en ook over het werk van zijn vrouw Gitta ter plekke. Er lagen zoveel kansen en er moest meer mee te doen zijn, meenden we. Enkele maanden later, begin 2008, was DfM Stichting opgericht en was ik penningmeester. Sinds 2012 houd ik me in het bestuur vooral bezig met activiteiten en fondsenwerving.

Els van de Looveren

Webmaster

Joop van de Looveren

Sponsoring

Organisatie sponsordiner DFM

Coby van Stipdonk

Ambassadeur