Harrie van der Meeren

Initiatiefnemer

Mijn naam is Harrie van der Meeren, getrouwd met Gitta van der Meeren en samen hebben we vier kinderen. In Nijmegen heb ik geneeskunde gestudeerd en in Amsterdam de specialisatie dermatologie afgerond. Dertig jaar ben ik dermatoloog geweest in het Màxima Medisch Centrum te Eindhoven en de locatie Boxtel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Vanaf 2004 ben ik gastdocent aan de Universidade Católica de Mozambique in Beira, aanvankelijk met collega’s die ook lid waren van de  Nederlandse Werkgroep Tropische Dermatologie. Inmiddels ben ik met pensioen en is een van onze oud-studenten in Mozambique dermatoloog en verantwoordelijk voor dit onderwijs. Jaarlijks geven wij onderwijs in de dermatologie aan ruim 50 medische studenten.

De Stichting Doctors for Mozambique hebben we opgericht om de intelligente studenten uit het binnenland de unieke kans te geven om geneeskunde te studeren.

Gitta van der Meeren

Initiatiefnemer

Mijn naam is Gitta van der Meeren, medisch analist en pedagoog. Ik ben getrouwd met Harrie van der Meeren en samen hebben we vier volwassen kinderen en een kleinkind. Sinds 2006 geef ik drie maal per jaar gedurende 2 maanden lessen in microbiologie en doe ik wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit in Beira, Mozambique.

Onder de indruk van de enorme ziektelast en het grote tekort aan artsen in dit land hebben Harrie en ik het initiatief genomen om de Stichting ‘Doctors for Mozambique’ op te richten. Dit was niet mogelijk geweest zonder de enorme bijdrage van geweldig enthousiaste bestuursleden en andere vrijwilligers.

Mijn taak binnen de stichting is het selecteren en begeleiden van onze beursstudenten. Kennis van de Mozambikaanse cultuur en taal helpen mij om iedere student zoveel mogelijk hulp te bieden in het met succes doorlopen van zijn/haar studie, om na zeven jaar niet alleen een bekwaam dokter te zijn maar ook een sociaal en toegewijd persoon en collega. Een hele verantwoordelijke maar dankbare taak.

Winny Muller

Voorzitter

Mijn naam is Winny Muller. Sinds april 2023 ben ik de voorzitter van de stichting. In mijn dagelijks leven ben ik Adviseur Representatie en Public Affairs voor de gemeente Helmond. Ik schrijf adviezen en organiseer evenementen voor burgemeester en wethouders. Daarnaast heb ik samen met John twee opgroeiende kinderen; Vic en jade. Ik sport graag, sla graag een balletje met de tennisracket of de golfclub. Ik ben graag onder de mensen. Mijn leven is gezellig druk. Ik ben een bevoorrecht mens. Ik denk dan ook na over mensen die het minder goed hebben. Ik wil mijn talenten ook inzetten voor hen. Zij die niet vanzelfsprekend hun dromen achterna kunnen gaan. Hen te helpen, daar word ik blij van. Ik heb me ook een tijd lang ingezet voor mensen die het moeilijker hebben via de Lions Club. Nu ik van mijn voorgangster Pauline van Empel de vraag kreeg om haar op te volgen hoefde ik niet lang na te denken. De Stichting Doctors for Mozambique is een bijzondere. Mede door de oprichters Harrie en Gitta weet ik dat er heel integer met sponsorgelden wordt omgegaan. Ze zijn betrokken bij de studenten. Één familie en familie is voor mij belangrijk. Ik ben blij dat ik bij de Familie Doctors for Mozambique mag horen. Ik hoop met al mijn ervaring, mijn persoonlijkheid en positiviteit een bijdrage te kunnen leveren voor de studenten in Mozambique. Structurele hulp bieden waarbij we niet alleen de studenten, hun ouders en de mensen in de dorpen blij maken, maar ook de zorg in Mozambique op een hoger platform zetten.

Perry van Bekhoven

Penningmeester

Mijn naam is Perry van Bekhoven. Sinds 2012 ben ik de penningmeester van de stichting. Ik ben registeraccountant en heb een zeer druk bestaan met vele opdrachtgevers waaronder lokale MKB ondernemingen/klanten in diverse sectoren, die ik adviseer op financieel gebied. We hebben vier kinderen (drie jongens en één meisje) die veel aandacht en energie vragen, maar desalniettemin vind ik het heel belangrijk om ook eens naar anderen in de wereld te kijken die leven onder geheel andere omstandigheden, zoals de bevolking in Mozambique. Daar is behoefte aan structurele verbetering van de gezondheidszorg. Dat is toch een basale levensbehoefte die juist door de lokale jong volwassenen opgepakt moet worden. Voor mij is het belangrijk dat de stichting financieel een solide basis heeft en blijft houden. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. We zijn op deze manier ieder jaar in staat om meer nieuwe studenten te ondersteunen.

Thia de Jong-Föster

Secretaris

Mijn naam is Thia de Jong-Förster. In augustus 2021 ben ik door de initiatiefnemers Harrie en Gitta van der Meeren benaderd voor de functie van secretaris binnen de Doctors for Mozambique Stichting. Graag heb ik gehoor gegeven aan hun verzoek omdat ik de missie van de stichting, het ter plekke opleiden van studenten tot arts, van harte ondersteun. Er van uitgaande dat we hierdoor een steentje kunnen bijdragen aan een structurele verbetering van de gezondheidszorg in Mozambique.

In mijn werkzame leven was ik eerst medisch analist en later heb ik een carrièreswitch gemaakt naar HRM adviseur.

Mariët Jonkhout

Bestuurslid

Ik ben Mariët Jonkhout, geboren in 1965 en moeder van een zoon en een dochter, waaraan ik een groot deel van mijn aandacht geef.  Ik run mijn eigen bureau in tekstadviezen en voel ik me erg maatschappelijk betrokken bij Doctors for Mozambique. In 2012 werd ik, vanwege mijn communicatie expertise gevraagd toe te treden tot het bestuur. Al snel kwam een warm gevoel boven voor de studenten in Beira die met zo weinig middelen hun doel, arts worden en ten dienste staan voor de Mozambikanen proberen te bereiken. Het voelt goed aan hun doel een heel klein steentje te mogen bijdragen. Het zet me ook met beide benen op de grond; hoe vanzelfsprekend is ons luxe leventje.

Coby van Stipdonk

Ambassadeur